Porządek mszy świętych w czasie Niedzieli Palmowej, Triduum Paschalnego, Wielkanocy na czas trwania epidemii


Niedziela Palmowa

Msza Święta transmisja na żywo o godz. 9:30 i 11:00

W Niedzielę Palmową przeprowadzana zostanie  spowiedź ogólna dla dorosłych.

Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej – transmisja na żywo o godz. 18:00

Wielki Piątek

Liturgia dnia o godz. 18:00.

W adoracji Krzyża, cześć Krzyżowi zostanie oddana poprzez przyklęknięcie bez kontaktu bezpośredniego. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

 Wielka Sobota

Liturgia dnia – transmisja na żywo o godz. 18:00.

Liturgia rozpocznie się od symbolicznego zapalenia Paschału. W liturgii chrzcielnej zostanie zachowane jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych bez pokropienia. Woda święcona dostępna będzie dla wiernych po ustaniu epidemii.

UWAGA!!!

Nie będzie poświęcenia pokarmów. W tym roku tzw. „święconka” będzie miała charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem wielkanocnym błogosławieństwo pokarmów wypowiada ojciec, matka lub inna osoba dorosła.

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
 
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

„Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.” (1 Tes 5, 16-18)

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Wielkanoc

Msza Święta Rezurekcyjna  – transmisja na żywo o godz. 9:30, oraz Msza Święta o godz. 11:00 

Poniedziałek Wielkanocny

Msza św. – transmisja na żywo  o godz. 9:30 i  11:00.