Remont Katedry

Kościół św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

Kościół Marii Magdaleny, fot. Tomasz Walków

Przeprowadzone zostały kompleksowe działania konserwatorskie elewacji ceglanej, wraz z kamiennymi detalami architektonicznymi. Prace dotyczyły rekonstrukcji elementów kamiennych wątku ceglanego i spoin. Pracom konserwatorskim poddano także trzy płyty nagrobne- epitafia umieszczone na elewacji południowej i północnej. Przeprowadzono także interwencyjne prace naprawcze dachu na kaplicą w nawie – wylicza ks. Piotr Mikołajczak z parafii kościoła św. Marii Magdaleny i wymienia co jeszcze jest do zrobienia: wykonanie renowacji dalszej elewacji wieży południowej – strona południowa i wschodnia, rekonstrukcja hełmów na wieżach kościoła oraz wymiana dachówki nad nawami bocznymi, od strony północnej i południowej.

Marzy nam się także średniej wielkości witraż w oknie wielkim w nawie głównej. Życie podpowiada, że marzenia warto mieć – dodaje ks. Piotr Mikołajczak.

Prace konserwatorskie przy epitafiach, fot. Tomasz Walków

Całość tegorocznych prac konserwatorskich wyniosła 724 tys. zł. Pieniądze pochodziły z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Diecezji Wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP oraz Gminy Wrocław, która przekazała 390 tys. zł.

Współfinansowaliśmy remont wież i epitafiów na zewnątrz. Efekty tych prac są bardzo dobre. W przyszłości chcielibyśmy doprowadzić do odtworzenia hełmów na wieżach kościoła – mówi Katarzyna Hawrylak-Brzezowska, miejski konserwator zabytków.

Hełmy na wieżach kościoła św. Marii Magdaleny widać na przedwojennych fotografiach Wrocławia

Etapy prac remontowych w katedrze Św. Marii Magdaleny (w latach 2012-2017)

Kościół Marii Magdaleny we Wrocławiu

fot. Tomasz Walków

Kościół Marii Magdaleny we Wrocławiu

Kościół św. Marii Magdaleny, fot. Tomasz Walków

Zakończyły się prace konserwatorskie przy trzech epitafiach i na ścianie zachodniej wieży południowej katedry św. Marii Magdaleny. Renowację współfinansują: Gmina Wrocław, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Diecezja Wrocławska Kościoła Polskokatolickiego w RP.

 

Hełmy na wieżach kościoła św. Marii Magdaleny widać na przedwojennych fotografiach Wrocławia

Etapy prac remontowych w katedrze Św. Marii Magdaleny (w latach 2012-2017)

  • 2012 r. – wyremontowano elewację ściany zachodniej przy wieży północnej.

  • 2013 r. – zakończono prace renowacyjne przy elewacjach wieży północnej, renowacji poddano także dwa epitafia. Na ścianie południowej kościoła epitafium Laurentiusa Scholtza i jego żony Anny z domu Runge, oraz drugie epitafium z elewacji północnej Andreasa Młodszego von Reuss auf Jakobsdorf. Z ofiar parafian odnowiono nawę główną kościoła, ołtarz i zakrystię.

  • 2014 r. – prace renowacyjne przy elewacji masywu między wieżowego i nad ” Mostkiem Pokutnic”, oraz zakończono prace przy czterech epitafiach.

  • 2015 r. – prace konserwatorskie przy trzech epitafiach i na ścianie zachodniej wieży południowej Katedry Św. Marii Magdaleny.

  • 2016 r.  –  odtworzenie figury Madonny z Dzieciątkiem na elewacji zachodniej , oraz prace konserwatorskie 4 epitafiów i wystroju rzeźbiarskiego –  na elewacjach kościoła  Św. Marii Magdaleny.Elewacja – kontynuacja prac na wieży południowej.

  • 2017 r.- kontynuacja prac konserwatorskich przy  elewacji wieży południowej i prace przy korpusie  nawy głównej. Odtworzenie Epitafium Octaviusa Pestalocciego . Prace konserwatorskie przy dwóch epitafiach – ściana południowa.