Ks. Bp Franciszek Hodur

Bp Franciszek Hodur przyszedł na świat 1 kwietnia 1866r. w Żarkach koło Chrzanowa. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po zaliczeniu trzech lat studiów teologicznych i przyjęciu niższych święceń, Franciszek Hodur nie widząc możliwości osiągnięcia celu, tj. otrzymania święceń kapłańskich w Galicji, wyjeżdża wraz z falą emigrantów do USA. Tu za zgodą Bpa O`Hara zostaje przyjęty do Seminarium Duchownego św. Wincentego w Betty. 19 sierpnia 1893r. tenże Biskup udzielił F. Hodurowi święcenia kapłańskie. W 1895 zostaje proboszczem parafii św. Trójcy w Nanticoke w stanie Pensylwania.

Ks. Franciszek Hodur, będąc już na amerykańskiej ziemi, nie zapomniał ani o swoim polskim pochodzeniu, ani o prawach polskiego ludu – prawie do wolności i prawie do niepodległości. Wobec panujących na obczyźnie stosunków polskie wychodźstwo było bezradne. Próbowało wprawdzie stawić opór irlandzkim i niemieckim biskupom, którzy nie rozumieli polskiego ducha ani ich potrzeb. Ks. Hodur postanowił przyjść z pomocą swoim braciom – na wezwanie ludu opuścił parafię w Nanticoke i przybył w 1897r. do Scranton.

Chcąc się przekonać, jaka jest polityka Watykanu wobec działalności irlandzkich i niemieckich hierarchów w Ameryce, postanowił ks. Hodur udać się do papieża w styczniu 1898r. Wyruszył on na czele delegacji, wioząc ze sobą petycję, która zawierała prośbę Polaków o przeprowadzenie „pewnych reform w zarządzie Kościoła”. Odnosiło się to oczywiście do parafii polskich, a całą prośbę ujęto w czterech punktach:

1. prośba o przedstawiciela Polaka – orędownika spraw polskich w gremium biskupów Stanów Zjednoczonych, który byłby pośrednikiem między ludem polskim, Watykanem a biskupami amerykańskimi.

2. prośba o wyrażenie zgody na unarodowienie własności kościelnych, tj. by majątki kościołów polskich były zapisane w sądach na delegatów wybranych przez parafię

3. przyznanie ludowi prawa do współdecydowania o obsadzie księdza dla parafii.

4. prowadzenie spraw finansowych parafii przez ludzi wybranych z grona parafian, uznanych przez księdza.

Petycja została odrzucona. Młoda wspólnota wyznaniowa formalnie ukształtowała się jako Kościół na Synodzie Generalnym w Scranton, we wrześniu 1904 roku. Uroczystości konsekracji ks. Franciszka Hodura na biskupa odbyły się w Utrechcie w dniu 29 września 1907 roku w starokatolickiej katedrze p.w. św. Gertrudy.

W Polsce pierwszą Mszę św. w języku polskim odprawił Bp Franciszek Hodur w Krakowie w lipcu 1920 r. W dniu 11 września 1951 roku Polski Narodowy Kościół Katolicki w Polsce przyjął nazwę Kościół Polskokatolicki.

Biskup Franciszek Hodur do ostatnich dni wiernie służył Kościołowi. Zmarł 16 lutego 1953 roku.